Lapida Hotel

Girne


Sht İbrahim Nidai Cad.lapta / Girne