Kars Susuz Öğretmenevi

Kars


Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Susuz Kars