İstanburg Efes Hotel

Taksim


Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. No:9 34435 Taksim

  • 23 Oda
  • Bar
  • Restoran (Alakart)

 İstanburg efes hotel harita, map