Chez Nazım Hotel

Ortahisar


Eski Mah. Hacitelgraf Cad. No:97 Ortahisar