Agapi Konukevi

Ayvalık


Sakarya Mahallesi, No:, No:, 2. Fethiye Cd. No:68, 10400 Ayvalık